Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Đình Phùng - Kiến Xương - Thái Bình
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   hangnguyetmn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 • NGUYỄN THỊ QUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0355318393
  • Email:
   mamnondinhphung1972@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Quyên 

 • Nguyễn Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Quyên 

 • Nguyễn Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn