Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Đình Phùng - Kiến Xương - Thái Bình
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Huế

 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phạm Thị Hằng

 • Nguyễn Thị Úy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Uý

 • Ngô Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngô Thị Kim Liên

 • Bùi Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bùi Thị Thu 

 • Phạm Thị Mai Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phạm Thị Mai Hoa

 • Phạm Thị Thu Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phạm Thị Thu Huế

 • Ngô Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngô Thị Thoa

 • Vũ Thị Kim Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vũ Thị Kim Tuyến

 • Ngô Thị Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngô Thị Tuyên