Năm 2014 Trường Mầm Non Đình Phùng được tập đoàn dầu khí quóc gia đầu tư xây dựng 5 .000.000.000 đ với 8 phòng học nhà vệ sinh kho khép kin 

Đồ dùng đồ chơi ngoài trời có: Đu quay con rồng

                                                        Thang leo cầu vồng

                                                       Xích đu 

                                                        Cầu trươt 

                                                        Nhà bóng 

                                                        Đu quay 

                                                         Bập bênh 

   Có khu phát triển vận động , nhà vòm , thư viện xanh , chợ quê , khu vườn cổ tích