Trường Mầm non Đình Phùng được thành lập 1960 , sát nhập nhà trẻ mẫu giáo thành trường mầm non Đình Phùng năm 1992 . Và chuyển đổi bán công sang công lập vào năm 2011

Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường : 16 cán bộ giáo viên nhân viên 

 Ban giám hiệu : 01 

Kế toán văn phòng : 01 

Giáo viên đóng bảo hiểm : 12

Giáo viên hợp đồng thời vụ : 02 

Giáo viên Trường Mầm Non Đình Phùng có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn . Với lòng yêu nghề mến trẻ sụ nhiệt huyết của toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường Trường đạt Lao động tiên tiến .

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên nhân viên có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ

Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, chuyênđề mới 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 15 cháu với 2 cô giáo 

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 30 cháu với 2 cô giáo

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 44 cháu với 2 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 55 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 47 cháu với 2 cô giáo