Chuyên đề sức khoẻ với trẻ mầm non cấp học mầm non huyện kiến xương.