Công tác sàng lọc vovid cho giáo viên và học sinh trước khi đón trẻ đến trường