ĐẠI DIỆN CHO ĐẢNG ỦY XÃ LÊN TẶNG QUÀ CHO TRẺ NGÀY KHAI GIẢNG