ĐỒNG CHÍ PHẠM NGỌC BIÊN CHỦ TỊCH UBND XÃ LÊN PHÁT BIỂU Ý KIẾN