ÔNG PHẠM NGỌC BIÊN CHỦ TỊCH UBND XÃ TẶNG HOA VÀ QUÀ CHO NHÀ TRƯỜNG