Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Đình Phùng - Kiến Xương - Thái Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI

PHÒNG GD & ĐT KIẾN XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐÌNH PHÙNG

Số : 02 /CK - MNĐP

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

 

Đình Phùng, ngày 03 tháng 06 năm 2019

 

 

BẢN CAM KẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH

HÈ NĂM 2019

 

- Căn cứ công văn 215 /PGD & ĐT ngày 22 tháng 04 năm 2019 về việc Kỷ niệm Quốc tế thiếu nhi 01/06; tổ chức bàn giao học sinh 6 tuổi vào lớp 1 và công tác hè năm 2019.  Công văn 358/ SGD ĐT – GD MN về tổ chức hoạt động hè năm 2019 trong cơ sở GDMN . Công văn 155/ GD ĐT ngày 17 tháng 5 năm 2019 : Về việc chỉ đạo hoạt động trọng tâm hè 2019 và chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2019 – 2020 .  

-  Căn cứ vào quyết định 2814/ QĐ – UBND ngày 16/12/2013 của UBND Tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Căn cư vào hướng dẫn 218/HDLN / STC- SGR& ĐT ngày 15 tháng 03 năm 2014 về việc thực hiện quyết định 2814 /QĐ – UBND ngày 16/12/2013 về việc quy định các khoản thu,mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường,của địa phương và để đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ để đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;

- Căn cứ vào thông tư số 55/2011 /TT- BGD & ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đao tạo, Thông Tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ;

- Căn cứ vào Biên bản họp ban giám hiệu – ban chi uỷ , hội đồng nhà trường . Căn cứ biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh, biên bản họp phụ huynh từng khối . Trường Mầm non Đình Phùng xây dựng kế hoạch thu chi các khoản đóng góp theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh hè năm 2019.

        Trường mầm non Đình Phùng cam kết thực hiện việc thu và sử dụng các khoản thu chi  đúng theo các văn bản chỉ đạo hiện hành và đúng nội dung các cuộc họp . Nếu có tình trạng thu đóng góp trái quy định nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Nơi nhận:

- PGD & ĐT Kiến Xương( đế b/c);

- Trường MN Đình Phùng ( để t/h);

- Lưu VP….

T.M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết